tel. 71 785 55 23, tel. kom. 501 384 294
tel./fax 71 343 59 28, tel./fax 71 341 98 85
e-mail: reklama@rzeczpospolita.info.pl
 
Reklama w Rzeczpospolitej

 
MAPA STRONY STRONA GŁÓWNA CENNIKI FORMATY REKLAM DODATKI TEMATYCZNE KONTAKT


OGŁOSZENIA DROBNE
KOMUNIKATY, PRZETARGI
NEKROLOGI, KONDOLENCJE
OGŁOSZENIA MODUŁOWE
DODATKI TEMATYCZNE

Formularz odstąpienia od umowy

 

……………..…………………………….

Miejscowość, data

 

Adresat:                SUNpress Paweł Łebkowski

Plac Pereca 3 lok. 1 b

53-431 Wrocław

e-mail: reklama@rzeczpospolita.info.pl

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy nr ............................... dotyczącej zakupu ogłoszenia drobnego, ogłoszenia modułowego, nekrologu/kondolencji(*) w Rzeczpospolitej  za pośrednictwem Serwisu internetowego www.reklama-rzeczpospolita.pl nr zamówienia ......................................................

 

Data zamówienia:        ………………………………………………

Data publikacji:            ………………………………………………

 

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

 

Na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………..…………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...…………… 

Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Usługodawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

 

Imię i Nazwisko Konsumenta:     ………………………………………………

Adres Konsumenta:         ………………………………………………

                ………………………………………………

 

 

…………………………………………………………

Podpis Konsumenta

 (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Pobierz formularz odstąpienia od umowy w formacie PDF.

© SUNpress 2010
grafika: SUNpress
programowanie: Programista Zend, PHP
tel. 71 785 55 23, tel. kom. 501 384 294
tel./fax 71 343 59 28, tel./fax 71 341 98 85
e-mail: reklama@rzeczpospolita.info.pl

www.komunikaty-rzeczpospolita.pl